månadsarkiv: juni 2019

Hjärtstartare

Vi har köpt in två hjärtstartare enligt stämmobeslut. Dessa är placerade i gröna skåp i vardera tvättstuga (HNv 4 resp. 10). Utbildning kommer genomföras under året men i avvaktan på denna rekommenderas instruktionenerna nedan (textinstruktion samt video).
OBS: hjärtstartarna är självinstruerande men innan användning ska utbildning/instruktion ha genomförts. Gör den snarast, när behovet har uppstått är det försent.

Instruktion för hjärtstartare