Årsstämmoprotokoll

Protokoll från årsstämman finns nu tillgängligt under rubriken stämmoprotokoll. Under rubriken Dokument hittar ni även kontaktinformation till styrelsen.