Parkeringspolicy

Styrelsen har antagit en policy för hur parkerings-platser ska fördelas bland medlemmarna. Det är inga större förändringar av praxis hittills, utan snarare klarlägganden.

Policy för parkeringsplatser finns nu tillgänglig under rubriken Dokument.