Årsredovisning 2019

Inför föreningsstämman finns nu årsredovisningen för 2019 tillgänglig under rubriken dokument – årsredovisningar.

Årsredovisning, valberedningens förslag samt fullmakt är även skickad via mail.