Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt under rubriken Styrelse, stadgar / Stämmoprotokoll.

Protokollet finns också anslaget i trapphusen,