Kallelse till årsstämma

I år håller vi stämman måndag den 22 maj i Bolinder Strands krog. Kallelse har skickas ut via mail och finns även tillgänglig i trapphusen.

Årsredovisning finns tillgänglig här.