Årsstämman

Vi vill tacka alla er som var med på årsstämman, totalt var vi 26 stycken som träffades på Bolinder Strands Krog.

Årsredovisning samt protokoll från stämman finns nu tillgängliga under rubriken ”Styrelse Stadgar mm.”.

Trivselregler

Nu finns en uppdaterad version av Trivselregler (tidigare ”Välkommen till Ankaret”). Trivselreglerna delas dessutom ut i tryckt form, spara gärna dessa i boendepärmen.