Radonmätning

Dosorna för radonmätning är utdelade till samtliga berörda lägenheter.

Mätperioden är minst 60 dagar, och vi kommer att samla in dosorna i mitten av april.

Trivselregler

Nu finns en uppdaterad version av Trivselregler (tidigare ”Välkommen till Ankaret”). Trivselreglerna delas dessutom ut i tryckt form, spara gärna dessa i boendepärmen.