Grannsamverkan

Anteckningar från grannsamverkansmöte 2022-01-26

Under Grannsamverkan Hemsida finns mer information om vad grannsamverkan innebär.

Safeland

Gå gärna med i gruppen Safeland, så ökar vi grannsamverkan i Bolinder Strand. Gruppen är ett samarbete mellan alla föreningar i Bolinder Strand.

Via Safeland kan alla enkelt larma eller informera om man ser någon brottslighet eller misstänkt verksamhet. Du får också information om något händer.

Gör så här:

  • Ladda ner appen ”Safeland” via App Store eller Google Play.
  • Följ instruktionerna.
  • När du är inne i appen så väljer du ”grupper” och ansöker om medlemskap i ”Bolinder Strand Grannsamverkan”. Invänta att du blir godkänd.