Felanmälan

Är du osäker på var felanmälan skall göras så kontakta fastighetsansvariga (se styrelselistan) eller någon annan i styrelsen.

Ankarets felanmälan

Gäller icke-akuta fel i lägenhet, tvättstuga eller övriga utrymmen.
Vid strömavbrott i din lägenhet: Kontrollera först säkringar inne och i trapphuset. Är du osäker så kontakta fastighetsansvariga (se styrelselistan) eller någon annan i styrelsen.

E-post till lindeborgrolf@gmail.com eller någon annan i styrelsen.
Alternativt kan du lägga en lapp i föreningens brevlåda, HNv 4.

Hissfel

Anmälan görs direkt till Kone alla tider på dygnet.

Telefon till Kone 0771-50 00 00.

Akuta fel

För akuta fel eller övrigt som behöver åtgärdas i lägenheten rekommenderar vi våra entrepenörer, se separat sida.