Kalendarium

  • 24/1 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 21/2 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 14/3 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 11/4 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 9/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 24/5 Preliminärt, årsstämma

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.