Kalendarium

  • 6/5 kl. 10.00: Arbetsdag
  • 9/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 22/5 kl. 18.00 Årsstämma + konstituerande styrelsmöte.

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.