Kalendarium

  • 15/12 kl 18.00: Styrelsemöte
  • 18/1 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 22/2 kl. 18.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.