Kalendarium

  • 18/2 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 24/3 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 21/4 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 14/5 Årsstämma (preliminärt datum)

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.