Kalendarium

  • 18/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 8/6 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 16/6 Årsmöte 18.00

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.