Kalendarium

  • 28/9 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 9/11 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 15/12 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 25/1 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 1/3 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 5/4 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 18/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • Årsmöte början av juni

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.