Kalendarium

  • 1/3 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 5/4 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 10/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 16/5 Årsstämma

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.