Kalendarium

  • 16/1 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 20/2 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 19/3 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 23/4 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 14/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 20/5 Årsstämma (preliminärt)

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.