Kalendarium

  • 5/10 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 9/11 kl. 19.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.