Kalendarium

  • 8/8 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 5/9 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 10/10 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 14/11 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 12/12 kl. 18.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.