Kalendarium

  • 28/8 kl 18.00: Besiktning samt styrelsemöte
  • 17/9 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 15/10 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 12/11 kl 19.00: Styrelsemöte
  • 11/12 kl 19.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.