Kalendarium

  • 16/8 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 20/9 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 18/10 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 8/11 kl. 18.00: Styrelsemöte
  • 6/12 kl. 18.00: Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.