Kalendarium

  • 31/8 kl 18.00: Yttre besiktning, Styrelsemöte

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig framställan.