Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse, dvs när bostadsrättshavaren låter annan självständigt bruka lägenheten oavsett man tar betalt eller inte, kan beviljas av styrelsen under ett år. Detta kan, undantagsvis, förlängas för ytterligare ett år om synnerliga skäl finns.
Kortare andrahandsupplåtelse än tre månader kommer behandlas restriktivt.

Medlem som önskar upplåta i andra hand ska ansöka om detta hos styrelsen, senast en månad innan upplåtelsen. Upplåtelse får ej påbörjas innan styrelsebeslut.

Medlem ska informera övriga bostadsrättshavare i huset om andrahandsuthyrningen och om möjligt presentera hen eller dem.

Vid andrahandsupplåtelse är det medlemmen som är ansvarig för att ”hyresgästen” följer Ankaret 2 stadgar, regler m.m.

Fr.o.m. 2019 kommer, enl. stadgarna, avgift tas ut vid andrahandsupplåtelse. Dock max 10% av prisbasbeloppet.