Entreprenörer

P.g.a. vissa problem med en del entreprenörer har föreningen beslutat att föreslå entreprenörer som antingen föreningen anlitat och är nöjda med eller som styrelseledamöter har föreslagit. Läs gärna infomrationen från polisen om hur du undviker oseriösa hantverkare.

Föreningen vill understryka att det är enskild medlem som tecknar avtal med resp. entreprenör och har således inget ansvar i något avseende. Eventuella skatter eller skatteavdrag svarar
medlemmen för.

 

Uppräknade entreprenörer är vidtalade och har godkänt publicering här.

Städning
Rentix Städ AB. Kontaktman Claes Peyron, telefon 08-857088 eller 08-5502568.

Målnings- och tapetserings arbeten
Lasse Asp Måleri, telefon 070-7421117. Adress: Grafitvägen 1, 197 93 Bro

Elektriker
Rödjares Elektriska AB, telefon 08-5562211 eller 070-7665196

VVS
Kallhälls Rot & VVS, telefon 08-583 520 90 eller 070-7496750, hemsida: krvvs.se

Hushållsapparater (tvättmaskin, diskmaskin mm)
Norr-Väst Hushållsservice, telefon 08-58030200