Entreprenörer

P.g.a. vissa problem med en del entreprenörer har föreningen beslutat att föreslå entreprenörer som antingen föreningen anlitat och är nöjda med eller som styrelseledamöter har föreslagit.
Föreningen vill understryka att det är enskild medlem som tecknar avtal med resp. entreprenör och har således inget ansvar i något avseende. Eventuella skatter eller skatteavdrag svarar
medlemmen för.

Uppräknade entreprenörer är vidtalade och har godkänt publicering här.

Städning
Rentix Städ AB. Kontaktman Claes Peyron, telefon 08-85 70 88 eller 550 2568.

Målnings- och tapetserings arbeten
Lasse Asp Måleri, telefon 070-742 11 17. Adress: Grafitvägen 1, 197 93 Bro

Elektriker
Röjdares. Kontaktuppgifter kommer