Elbilsladdare

Föreningen har investerat i ett antal laddstolpar för elbilar. Du som har behov av en laddstolpe kan höra av dig till styrelsen.

Laddstolparna är föreningens egendom och är inkopplade på det gemensamma elnätet för parkeringen. För laddstolpen betalar du en fast avgift f.n. 200 kr per månad som täcker investeringskostnad och underhåll.

Föreningen har rörligt timprisavtal med Storuman Kraft AB baserat på elbörsens spotpris. Mätning i kWh görs individuellt per stolpe, men kan ej göras individuellt timprismätt. Alla laddstolpar debiteras samma avgift i kr/kWh per månad. Vår elnätsleverantören E.on tar dessutom ut en avgift för elöverföring, elskatt och effektförbrukning.

Laddstolparna är lastbalanserade för att klara av vårt elnät varför det vid hög belastning kan förlänga laddningstiden.

För att underlätta faktureringen och minska faktureringskostnader debiteras en schablonavgift för elförbrukningen som beräknas på en uppskattad förbrukning och elavgift. Eventuellt över- eller underskott av betald schablonavgift regleras mot den faktiska kostnaden för elförbrukningen en gång per år.