Bostadsrättsförsäkring

Våra fastigheter är försäkrade hos Brandkontoret. Försäkringen innefattar dessutom bostadsrätt-tillägg varför detta inte behöver tecknas via den vanliga hemförsäkringen. Vid eventuella frågor om tilläggsförsäkringen, kontakta styrelsen.