Kompost

Nu är Ankarets komposter utanför HN2 i bruk. Syftet är att vi i föreningen enkelt ska kunna bli av med odlingsavfall från balkonger, uteplatser och rabatter. Vi fyller en kompost per år då det tar ca 2 år att få användbar jord från en oisolerad trädgårdskompost. 2014 används den vänstra närmast parkeringen. För att vi ska få fin jord undanbedes allt ogräs.

Vänligen respektera när komposten är full! Lämna de sista 10 cm för att underlätta skötsel.

Ja

  • Växtavfall från balkonger,uteplatser och rabatter.
  • Snittblommor
  • Krukväxter
  • Mindre jordmängder (från ca 1-2 literskrukor).Vänligen sönderdela jordklumpar och större växter först. Spade finns i förrådet vid HN2.

Nej

  • Matavfall – viktigt då det drar till sig råttor och andra skadedjur.
  • Ogräs
  • Sjuka växtdelar
  • Kvistar och grenar – skrymmande och lång nedbrytningstid.
  • Lecakulor
  • Fallfrukt från äppelträdgården.