Radonmätning

Dosorna för radonmätning är utdelade till samtliga berörda lägenheter.

Mätperioden är minst 60 dagar, och vi kommer att samla in dosorna i mitten av april.