Motioner till stämman

Vi beräknar att hålla årets stämma den 20 maj och det är därför dags att komma med motioner.

För att vi ska hinna bereda motionerna vill vi ha dessa senast den 17 mars.